Modernizacja Ełckiego Centrum Kultury

Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Ełku, przeznaczonej na Szkołę Artystyczną

Scena plenerowa na Placu Jana Pawła II w Ełku

CASTORAMA Ełk

Suwałki Plaza

Roboty drogowe na ulicy Zamkowej

Listy Realizacji

Wykaz prac budowlanych zrealizowanych
w latach 1996-2015 w ramach generalnego wykonawstwa. więcej »

Wykaz prac sanitarnych zrealizowanych
i realizowanych w latach 1996-2015. więcej »

Modernizacje, remonty zrealizowane w latach 1996-2015 w ramach generalnego wykonawstwa. więcej »

Wykaz prac sanitarnych zrealizowanych w latach 1996 - 2015

Wykaz prac sanitarnych zrealizowanych i realizowanych przez Spółdzielnię Budowlanych "SKOMAND" w Ełku w latach 1996-2015.

Lp. Nazwa i lokalizacja Wartość Termin Inwestor
1. Rozbudowa przepompowni ścieków w Ełku przy
ul. Pułaskiego
199.290,00 04.09.95-30.08.97 P-stwo Wodociągów
i Kanalizacji w Ełku
ul. Suwalska 64
tel. 6102371
2. Rozbudowa węzła cieplnego
w Ełku
80.000,00 14.06.96-30.11.96 S.M "Jednośc" w Ełku
ul. Gdańska 35
tel. 6108559
3. Wykonanie wew. instal. ciepłej wody i cyrkulacji w 285 mieszkaniach w Augustowie 133.176,00 26.02.97-15.06.97 S-nia Mieszkaniowa
w Augustowie
ul. Hoża 4
tel./fax 643216
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Augustowie 370.000,00 07.08.96-31.07.97 Urząd Miasta w Augustowie
ul. 3 Maja 70
tel. 6446408
5. Oczyszczalnia ścieków
w Tamie k/Rajgrodu
593.000,00 13.01.97-30.06.97 Nadleśnictwo Rajgród
tel. (86) 2721610
6. Wodociąg zbiorowy wsi Snopki gm. Pisz 165.000,00 13.05.97-31.10.97 Urząd Gminy Pisz
ul. Gizewiusza 5
tel. 4235631
7. Wodociąg w Szarejkach
gm. Ełk
42.800,00 28.07.97-31.10.97 Urząd Gminy Ełk
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
8. Kanał sanit. w Kolnie
os. Południe II
70.085,00 11.08.97-15.10.97 Urząd Miasta Kolno
tel. (86) 2782133
9. Wodociąg Straduny-Malinówka gm. Ełk 207.820,00 18.08.97-31.10.97 Urząd Gminy Ełk
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
10. Oczyszczalnie ścieków
w Mazurkach gm. Augustów "Sotralentz" - 24szt
261.080,00 12.09.97-30.11.97 Urząd Gminy Augustów
ul. Woj.Polskiego 51
tel. 6433056
11. Wodociąg w Rożyńsku gm. Ełk 67.000,00 28.10.97-30.11.97 Urząd Gminy Ełk
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
12. Wodociąg P.G.R Skomack 23.000,00 01.12.97-30.03.98 Agencja W.R.S.P w Suwałkach
ul. Sportowa 22
tel. 5663591
13. Skanalizowanie rowu odpływowego w Kolnie 43.870,00 24.11.97-30.03.97 Urząd Miasta Kolno
tel. (86) 2782133
14. Wodociąg P.G.R Ostrów 117.000,00 01.12.97-30.03.98 Agencja W.R.S.P w Suwałkach
ul. Sportowa 22
15. Sieć c.o i węzeł cieplny w bud. mieszkal. nr 16 w Ełku
os. Konieczki
222.780,00 20.04.98-30.07.98 S.M "Świt" w Ełku
ul.Słowackiego 2
tel. 6213647
16. Remont przepompowni scieków P-2 w Ełku 142.900,00 07.05.98-30.07.98 P.WiK w Ełku
ul. Suwalska 64
tel. 6102371
17. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chojniaku gm. Ełk 358.000,00 02.04.98-30.09.98 S.M w Chojniaku
tel. 6196682
18. Kanalizacja sanit. w Nowej Wsi Ełckiej 186.667,00 18.08.98-30.11.98 Urząd Gminy Ełk
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
19. Kanał c.o z rur preizolowanych w Nowej Wsi Ełckiej 420.000,00 24.08.98-30.09.98 S-nia Mieszk."Wspólnota"
w Nowej Wsi Ełckiej
ul. Nowowiejska 6
tel. 6197327
20. Kanał grawit. i tłoczny
w Nowej Wsi Ełckiej
110.746,00 29.10.98-30.11.98 Urząd Gminy Ełk
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
21. Oczyczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rutkach,
gm. Augustów
114.294,00 03.11.98-15.12.98 Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
ul. Woj. Polskiego 51
tel. 6432240
22. Sieć wod. z przyłączami
w Nowej Wsi Ełckiej
54.200,00 01.12.98-30.12.98 Adm. Zasobów Mieszk.
i Rol. w Ełku
ul. Zamkowa 8
tel. 6103810
23. Kanał. sanit. w Nowej Wsi Ełckiej 2,5km 130.861,00 09.11.98-30.03.99 Urząd Gminy w Ełku
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
24. Sieć wysokich parametrów dla bud. mieszk.-usł. przy ul. Kajki w Ełku 120.000,00 01.04.99-31.07.99 S.M "Świt" w Ełku
ul. Słowackiego 2
tel. 6213647
25. Wykonanie kotłowni olejowej oraz inst. C.o. na terenie bazy PPU "Transrol" w Ełku 35.900,00 08.05.99-25.05.99 PPU "Transrol" w Ełku
ul. Suwalska 81
tel. 6107978
26. Kanał c.o z rur preizolowanych przy ul.Sikorskiego w Ełku 52.700,00 09.07.99-30.07.99 S.M "Świt" w Ełku
ul. Słowackiego 2
tel. 6108441
27. Remont kotłowni
w Rogowszczyźnie
gm. Świętajno
66.175,22 01.09.99-30.09.99 A.W.R.S.P S-ki Gospod. Mieszk. Z.S.P w Olecku
Olecko oś. Lesk
tel. 34310
28. Modernizacja sieci c.o z rur preizolowanych w Wiśniowie Ełckim gm. Prostki 58.002,56 30.08.99-30.09.99 Agencja W.R.S.P w Suwałkach
ul.Sportowa 22
tel. 5663591
29. Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej we wsi Zabiele gm.Kolno 72.727,90 27.08.99-25.10.99 Zarząd Gminy Kolno
ul.Wojska Polskiego 20
30. Wodociąg wiejski Karbowskie - Tracze – Mostołty 4,6 km 107.000,00 26.08.99-31.10.99 Urząd Gminy w Ełku
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
31. Modernizacja centralnego ogrzewania z wykonaniem kotłowni olejowej w GOK
w Żarnowie
71.925,13 15.09.99-20.10.99 Zarząd Gminy w Augustowie
ul. Woj. Polskiego 51
tel. 6433056
32. Wodociąg wiejski
z przyłączami Szarejki - Chruściele gm. Ełk 7,2 km
200.090,00 01.10.99-30.10.99 Zarząd Gminy Ełk
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
33. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w Rzekuniu II etap 1,5km
145.146,57 23.10.99-30.11.99 Zarząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
34. Budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania i pompowni wody w Nowej Wsi Ełckiej gm. Ełk 2,4km 159.234,19 02.11.99-30.11.99 Adm. Zasobów Mieszk.
i Rol. w Ełku
ul. Zamkowa 8
tel. 6103810
35. Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z niecek na wysypisku odpadów komunalnych w Siedliskach 1,8km 19.795,00 12.04.00-30.06.00 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
36. Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych oraz kotłowni o mocy 1000 KW
w Bobrach gm. Prostki
438.700,00 08.05.00-21.06.00 S-nia Mieszkaniowa "Wspólnota" w Bobrach
Nowa Wieś Ełcka
37. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na oś. Jeziorna
w Ełku 1,2km
68.612,68 02.05.00-31.05.00 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
38. Wodociąg w ul. Nr 4 na
os. Jeziorna w Ełku 0,8km
33.591,58 20.07.00-21.08.00 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
39. Wykonanie kanału z rur preizol. os. Północ I,
ul. Sikorskiego 4 w Ełku
360.000,00 18.07.00-30.08.00 S.M "Świt" w Ełku
ul. Słowackiego 2
tel. 6213647
40. Wodociąg wiejski z podziałem na odcinki: I. Chełchy-Lega,
II. Lega-Sędki. 12 km
331.700,00 25.07.00-31.10.00 Urząd Gminy w Ełku
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
41. Przebudowa sieci cieplnej
i przyłącza wysokoparametr. w budynku nr 14A i B przy
ul. Grodzieńskiej w Ełku
151.336,52 12.09.00-10.10.00 S.M "Świt" w Ełku
ul. Słowackiego 2
tel. 6213647
42. Kanalizacja sanitarna
i przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego nr 3
we wsi Chełchy 0,8km
43.591,80 28.09.00-12.10.00 Urząd Gminy w Ełku
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
43. Demontaż rurociągów c.o.
w kanale z łupin i ułożenie rurociągów preizol. przy
ul. Wawelskiej w Ełku
54.817,17 23.10.00-15.11.00 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
44. Wodociąg z rur żeliwnych w
ul. Podmiejskiej w Ełku 1,2km
128.400,00 29.10.00-15.11.00 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
45. Przyłącze wodociagowe do budynków we wsi Chełchy,
gm. Ełk 1,8km
65.270,00 07.12.00-20.12.00 Urząd Gminy w Ełku
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
46. Wykonanie inst. wod-kan i c.o oraz kotłowni na biomasę
o mocy 500kW w Ełku
235.900,00 15.01.01-15.05.01 Porta 2 sp. z o.o. w Ełku
ul. Przemysłowa 10
47. Kanalizacja sanitarna Ełk - Oracze - Straduny,
Etap – I 26km
3.599.200,00 02.11.00-30.06.02 Urząd Gminy w Ełku
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
48. Kanalizacja sanitarna Malinówka - Piaski - Sajzy
i wodociąg spinający Ełk - Wityny, II Etap - 17 km
2.670.622,00 02.11.00-30.06.02 Urząd Gminy w Ełku
ul. A. Krajowej 3
tel. 6104437
49. Wymiana instalacji sieci wodociągowej wraz
z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Regielnica, gm. Ełk 2,2km
82.390,00 05.06.01-30.06.01 AWRSP Suwałki
AZMiR w Ełku
ul. Zamkowa 8
50. Wodociąg z rur żeliwnych
z żeliwa sferoidalnego
z wewnętrzną okładziną cementową
w ul. Jakubczaka
w Ełku 0,7km
47.080,00 16.06.01-28.06.01 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
51. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w technologii Plasterpur firmy Sotralentz
w m. Sztabin
59.117,91 19.07.01-30.09.01 Urząd Gminy Sztabin
ul. Augustowska 53
52. Wodociąg wiejski Malczewo - Kolonia, Szarejki - Mąki 2,8km 113.420,00 27.08.01-31.10.01 Urząd Gminy Elk
ul. A. Krajowej 3
53. Wodociąg wiejski Kałęczyny - Folwark 1,6km 75.970,00 27.08.01-31.10.01 Urząd Gminy Ełk
ul. A. Krajowej 3
54. Wykonanie kotłowni o mocy 800kW opalanej biomasą
w m. Chojniak
950.500,00 19.09.01-30.06.02 Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojniak
55. Kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PCW oś. Jeziorna
w Ełku 0,9km
107.000,00 08.10.01-09.11.01 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
56. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Pisz - Borki - Kałęczyn, gm. Pisz 15km 454.908,40 02.10.01-12.11.01 Przedsiębiorstwo EKOLOBUD
Suwałki
ul. Przytorowa 9
57. Sieć wodociągowa Buniaki - Talusy - Mąki 13km 359.520,00 20.10.01-20.12.01 AWRSP Suwałki
ul. Sportowa 22
58. Wodociąg gminny Długosze - Długosze Kolonia 2,5km 94.639,36 19.11.01-14.12.01 Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44
59. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piłsudskiego, Konopnickiej
i Świackiego Sępa w Ełku
354.000,00 19.11.01-15.06.02 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
60. Budowa wodociągu grupowego gm. Sztabin wraz
z przyłączami domowymi we wsiach: Polkowo, Jasionowo, Kopytkowo, Dębowo, Jagłowo, Jaziewo, Mogilnice, Writki, Klonowo, Kopiec, Sosnowo, Czarny Las i Kunicha
458.045,60 12.06.02-18.09.02 Przedsiębiorstwo Instalacyjne "PRIM" Ełk
ul. Suwalska 84
61. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownia w ul. Podmiejskiej w Ełku 7 km 109.314,44 22.07.02-15.09.02 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
62. Budowa wodociągu wiejskiego BorkiŚniepie, gm. Ełk 2,4km 121.723,20 20.05.03-15.08.03 Urząd Gminy Ełk
ul. Armii Krajowej 3
63. Kanalizacja sanitarna
w m. Stare Juchy,
gm. Stare Juchy
140.119,71 01.06.03-31.07.03 Przedsiębiorstwo Instalacyjne "PRIM"
ul. Suwalska 84
64. Przyłącze kanalizacji sanitarnej z przepompownia ścieków w Oddziale Rezerw Materiałowych w Ełku 92.156,86 01.07.03-30.07.03 Agencja Rezerw Materiałowych w Ełku
ul. Wilcza 2
65. Kanalizacja deszczowa wraz
z separatorem koalescencyjnym na
os. Jeziorna w Ełku
130.714,75 25.08.03-15.10.03 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
66. Wodociąg spinający Malczewo - Nowa Wieś Ełcka 124.655,72 12.09.03-15.11.03 Urząd Gminy Ełk
ul. Armii Krajowej 3
67. Kanalizacja deszczowa oraz roboty drogowe w ul. Baranki – Wiosenna na os. Jeziorna
w Ełku
25.492,21 07.10.03-31.10.03 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
68. Wodociag i kanalizacja sanitarna grawitacyjna
w m. Oracze
32.100,00 26.11.03-31.12.03 Urząd Gminy Ełk
ul. Armii Krajowej 3
69. Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej zewn. do hali magazynowej w Porta KMI
w Ełku
50.020,00 04.05.04-20.05.04 PORTA KMI POLAND
Bolszewo
ul. Szkolna 26
70. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla budowanej hali magazynowej z łącznikiem
w Porta KMI w Ełku
232.102,56 15.06.04-20.07.04 PORTA KMI POLAND
Bolszewo
ul. Szkolna 26
71. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Leszno i Gostkowo,
gm. Przasnysz
1.798.125,55 11.05.04-15.07.05 Gmina Przasnysz
ul. St. Kostki 5
72. Budowa wodociągu gminnego Rymki – Zdedy 133.750,00 30.09.04-30.11.04 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
73. Budowa wodociągu gminnego
z przyłączami na trasie Przykopka - Krokocie - Płociczno
971.552,83 01.10.04-30.09.05 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
74. Kanalizacja deszczowa
w ul. Świackiego Sępa
i cz. Toruńskiej w Ełku
255.829,87 15.06.05-30.07.05 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
75. Kanalizacja sanitarna wraz
z przepompownią i kan. deszczową przy Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Ełku,
ul. Grajewska 16
237.805.87 18.08.05-15.12.05 Powiat Ełcki
ul. Piłsudskiego 4
76. Sieć wodociagowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa w RE
w Ełku, ul. Sportowa 1
614.655,08 09.09.05-30.04.06 Zakład Energetyczny
Białystok
ul. Elektryczna 13
77. Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla PORTA KMI
w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 114B
85.335,34 27.06.06-12.07.06 PORTA KMI FORNIR
Suwałki
ul. Wojska Polskiego 114B
78. Wodociąg wiejski
z przyłączami do zabudowań kolonijnych m. Mostołty
118.663,00 22.08.06-31.10.06 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
79. Wodociąg wiejski Chruściele - Szarek - Mącze z przyłączami domowymi 435.463,14 15.09.06-30.11.06 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
80. Gospodarka wodno-ściekowa gminy Prostki dla m. Popowo, Sokółki, Gorczyce, Długochorzele, Kurzątki, Wojtele, Marchewki, Guty Rożyńskie 1.068.674,20 04.01.07-06.07.07 Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44B
81. Kanalizacja deszczowa, instalacja wod-kan. i p. poż.
w hali produkcyjno - magazynowej PORTA KMI POLAND w Suwałkach,
ul. Wojska Polskiego 114B
224.480,00 02.04.07-30.05.07 PORTA KMI POLAND
Suwałki
ul. Wojska Polskiego 114B
82. Remont wpustów ściekowych
i studni kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej w Ełku
92.113,84 23.07.07-30.09.07 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
83. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mazurskiej w Giżycku 137.419,29 19.09.07-19.12.07 Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14
84. Budowa wodociągu w Rękusach – do zabudowań kolonijnych
w Talusach
339.156,41 18.02.08-30.05.08 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
85. Rozbudowa kanalizacji deszczowej etap I dla PORTA KMI w Ełku 53.680,00 19.05.08-14.06.08 PORTA KMI POLAND Ełk
ul. Strefowa 6/8
86. Wykonanie kanalizacji deszczowej dla PORTA KMI
w Suwałkach
489.510,00 23.06.08-30.07.08 PORTA KMI POLAND
Suwałki
ul. Wojska Polskiego 114B
87. Wykonanie przyłącza wod-kan. dla PORTA KMI w Suwałkach 126.270,00 23.06.08-30.07.08 PORTA KMI POLAND
Suwałki
ul. Wojska Polskiego 114B
88. Budowa kanalizacji deszczowej w Olsztynie w ul. Wróbla, Skowronka, Jerzyka 237.657,04 16.06.08-16.09.08 Gmina Olsztyn
89. Wykonanie instalacji wod-kan. wewnętrznej dla PORTA KMI
z białym montażem
w Suwałkach
108.580,00 18.08.08-20.09.08 PORTA KMI POLAND
Suwałki
ul. Wojska Polskiego 114B
90. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z właczeniem do istniejącej sieci dla PORTA KMI w Suwałkach 43.920,00 22.08.08-05.09.08 PORTA KMI POLAND
Suwałki
ul. Wojska Polskiego 114B
91. Wykonanie sieci wodociagowej i sieci sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Jaśki
w Olecku
227.075,07 25.03.09-30.06.09 PWiK Olecko
Olecko
ul. Tunelowa 17
92. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Konstytucji 3 Maja
w Gajewie
324.909,35 23.07.10-06.10.10 Miasto Grajewo
ul. Strażacka 6A
93. Podłączenie budynków nr 17 i 18 w Ełku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją węzłów 307.976,40 11.08.11–10.11.11 Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1
10-073 Olsztyn
94 Przebudowa PST w Wierzbinach dla potrzeb JW. 2098 Bemowo Piskie kompleks Wojskowy K-500 w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1.350.806,31 09.04.15 Sinevia Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 3a lok 43 02-004 Warszawa
95 Przebudowa PST w Wierzbinach dla potrzeb JW. 2098 Bemowo Piskie kompleks Wojskowy K-500 w zakresie montażu skrzynek rozsączających na wody opadowe, montaż separatorów i osadników 331.485,00 10.08.15-05.10.15 Sinevia Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 3a lok 43 02-004 Warszawa

Członkowie Spółdzielni Skomand