Modernizacja Ełckiego Centrum Kultury

Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Ełku, przeznaczonej na Szkołę Artystyczną

Scena plenerowa na Placu Jana Pawła II w Ełku

CASTORAMA Ełk

Suwałki Plaza

Roboty drogowe na ulicy Zamkowej

Listy Realizacji

Wykaz prac budowlanych zrealizowanych
w latach 1996-2015 w ramach generalnego wykonawstwa. więcej »

Wykaz prac sanitarnych zrealizowanych
i realizowanych w latach 1996-2015. więcej »

Modernizacje, remonty zrealizowane w latach 1996-2015 w ramach generalnego wykonawstwa. więcej »

Wykaz robót zrealizowanych i realizowanych w latach 1996 - 2015

Wykaz robót zrealizowanych i realizowanych w latach 1996 - 2015 (modernizacje, remonty)
w ramach generalnego wykonawstwa.

Lp. Zakres robót Całkowita wartość Czas realizacji Inwestor
1. Modernizacja P.P.U.P
Poczta Polska w Ełku
480.132,71 07.10.96 - 31.03.97 P.P.U.P Poczta Polska
R.U.P Suwałki
tel. (87) 5655507
2. Modernizacja Ełckiego
Centrum Kultury (M.D.K)
w Ełku I i II etap
1.924.048,29 17.09.97 - 30.06.98 Urząd Miejski
w Ełku
tel. (87) 6109215
3. Modernizacja Powszechnego
Banku Kredytowego w Ełku
I i II etap
1.017.327,00 03.12.97 - 27.02.99 P.B.K W-wa O/Ełk
tel. (87) 6103712
4. Modernizacja Banku Zachodniego
ul. Woj.Polskiego w Ełku
835.499,00 16.06.98 - 13.09.98 Bank Zach. Wrocław
tel. (71) 3723138
5. Remont dachu i elewacji
budynku ul.Wojska Polskiego Nr 1 w Ełku
143.576,57 29.06.98 - 05.09.98 Gmina Miasta Ełk
tel. (87) 6109215
6. Remont Przedszkola Nr 5
w Ełku
32.000,00 06.07.98 - 31.07.98 Przedszkole Samorz. w Ełku
tel. (87) 6103515
7. Remont Przedszkola Nr 1
w Ełku
20.000,00 14.08.98 - 29.08.98 Gmina Miasta Ełk
tel. (87) 6109215
8. Remont elewacji budynku przy ul. Wojska Polskiego
Nr 5 w Ełku
143.576,57 31.08.98 - 15.10.98 Gmina Miasta Ełk
tel. (87) 6109215
9. Remont dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy
w Ełku
32.000,00 18.09.98 - 30.10.98 Gmina Ełk
tel. (87) 6103762
10. Remont Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 8 w Ełku 20.000,00 21.09.98 - 21.10.98 Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna w Ełku
tel. (87) 6103442
11. Remont elewacji oraz wykonanie pokrycia kopuły wieży papą termozgrzewalną na obiekcie "Wieża Ciśnień"
w Ełku
254.000,00 19.10.98 - 20.12.98 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Mazury"
12. Wykonanie instalacji elektrycznej po UPS i sieci strukturalnej w Banku Zachodnim w Olsztynie
przy ul. Linki 2
71.406,60 11.01.99 - 30.01.99 Bank Zach.Wrocław
13. Remont dachu i elewacji budynku przy
ul. Armii Krajowej 7 w Ełku
159.430,00 05.03.99 - 25.05.99 Gmina Miasta Ełk
tel. (87) 6109215
14. Remont elewacji budynku B.G.Ż S.A w Ełku ul.Armii Krajowej 24 50.000,00 02.04.99 - 31.05.99 B.G.Ż S.A w Ełku
tel. (87) 6106522
15. Remont elewacji budynku nr 12 ul. Kościuszki w Ełku 144.664,00 07.04.99 - 20.05.99 S.M "Świt" w Ełku
tel. (87) 6108441
16. Remont elewacji budynku nr 10 ul. Kościuszki w Ełku 79.501,00 17.05.99 - 31.05.99 S.M "Świt" w Ełku
tel. (87) 6108441
17. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2
w Ełku
109.221,48 09.08.99 - 27.08.99 Gmina Miasta Ełk
tel. (87) 6109215
18. Remont elewacji, oraz izolacja pionowa fundamentów budynku P.B.K 118.000,00 16.08.99 - 20.10.99 P.B.K W-wa O/Ełk
tel. (87) 6103712
w Ełku przy ul.Słowackiego 16
19. Modernizacja budynku Banku Zachodniego w Suwałkach 1.429.900,00 08.10.99 - 25.11.99 Bank Zachodni Wrocław
tel. (71) 723138
20. Modernizacja budynku Banku Zachodniego w Olsztynie 34.130,00 04.11.99 - 10.12.99 Bank Zachodni Wrocław
tel. (71) 723138
21. Remont sali gimnastycznej
w budynku Zespołu Szkół Nr 1
w Ełku
37.500,00 01.12.99 - 05.01.00 Zespół Szkół Nr 1 w Ełku
22. Remont w sanitariatach uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ełku 50.183,00 24.01.00 - 10.02.00 Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku
23. Remont dachu i elewacji budynku przy ul.Armii Krajowej 10 w Ełku 208.650,00 28.06.00 - 30.09.00 Gmina Miasta Ełk
tel. (87) 6109215
24. Remont korytarza na II piętrze Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Ełku
29.532,00 01.08.00 - 15.08.00 Gmina Miasta Ełk
tel.(87) 6109215
25. Remont obróbek blacharskich dachu w Zespole Szkół Nr 1
w Ełku
46.994,40 08.08.00 - 20.09.00 Zespół Szkół Nr 1 w Ełku
26. Remont dachu i poddasza Rejonowego Oddziału w Ełku, ul. Kajki 10 175.071,22 18.09.00 - 20.11.00 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
ul. Partyzantów 24
27. Remont cmentarzy jenieckich w Boguszach i Kosówce 99.938,00 02.11.00 - 15.12.00 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawa
ul. Belwederska 49
28. Remont w Izbie Wytrzeźwień w Ełku 29.960,00 24.11.00 - 17.12.00 Izba Wytrzeźwień w Ełku
ul. Jaćwingów 2
29. Remont holu głównego
w Zespole Szkół Nr 1
w Ełku
16.417,00 19.12.00 - 28.12.00 Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku
30. Remont w lokalu użytkowym Urzędu Gminy w Ełku 38.646,26 28.02.01 - 30.06.01 Urząd Gminy Ełk
tel. (87) 6103762
31. Remont cmentarza jenieckiego w Suwałkach 144.450,00 20.05.01 - 31.07.01 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawie
ul. Belwederska 49
32. Remont Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Bolęcinie 42.000,00 05.06.01 - 25.08.01 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawie
ul. Belwederska 49
33. Remont Cmentarza Jenieckiego w Toruniu 90.000,00 05.06.01 - 31.08.01 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawie
ul. Belwederska 49
34. Remont Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Milejczycach 64.200,00 10.07.01 - 20.08.01 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawie
ul. Belwederska 49
35. Docieplenie budynku, pokrycie dachu, wymiana stolarki okiennej w DPS
w Nowej Wsi Ełckiej
297.460,00 23.07.01 - 06.10.01 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
36. Docieplenie dwóch elewacji budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza 6 w Ełku
145.000,00 04.09.01 - 10.10.01 Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŚWIT" w Ełku
37. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku 85.663,13 01.09.01 - 31.09.01 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
38. Remont pokrycia dachowego przy ul. Matejki Nr 4 i 2 w Ełku 34.434,10 01.10.01 - 30.10.01 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku
39. Remont dwóch Cmentarzy Żołnierzy Radzieckich w Łodzi 96.000,00 05.09.01 - 30-09.01 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawa
ul. Belwederska 49
40. Remont zabytkowego cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy
ul. Żwirki i Wigury
w Warszawie
268.000,00 26.10.01 - 26.03.02 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawa
41. Remont budynku administracyjnego
w Ełku, ul. Zamkowa 8
95.097,78 30.10.01 - 30.12.01 AWRSP Suwałki
ul. Sportowa 22
42. Adaptacja placówki Banku Zachodniego WBK S.A.
w Augustowie przy
ul. Żabiej 9
326.960,00 01.10.01 - 31.10.01 Centrala BZ WBK S.A. Wrocław
43. Roboty budowlane, elektryczne i sanitarne przy realizacji budynku Nr 5 (tlenownia) na budowie Szpitala Rejonowego w Ełku 207.620,98 09.11.01 - 31.05.02 "PRIBO-EPB" Sp. z o.o. w Ełku
ul. Łukasiewicza 6
44. Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 74 w Ełku
77.040,00 22.01.02 - 29.03.02 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
45. Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 46 w Ełku
51.360,00 08.04.02 - 29.05.02 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
46. Docieplenie szczytów
na budynkach mieszkalnych
przy ul. Kilińskiego 38, 38A, 40A, ul. Pięknej 16 w Ełku
40.660,00 18.04.02 - 18.06.02 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku
47. Remont pokrycia dachowego na budynkach przy
ul. Kilińskiego 13 i 19 w Ełku
52.858,00 20.05.02 - 31.07.02 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku
48. Remont zabytkowego cmentarza "Kwatery
i Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich" przy
ul. Białej w Lublinie
58.000,00 25.05.02 - 26.06.02 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawa
ul. Belwederska 49
49. Remont zabytkowego cmentarza Żołnierzy Radzieckich przy ul. Zarzecze w Augustowie 38.000,00 25.05.02 - 15.07.02 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawa
50. Budowa chlewni (porodówki
i odchowalni)
760.000,00 15.06.02 - 30.10.02 Gospodarstwo Rolne Mariusz Gajek Nowa Wieś Ełcka
51. Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku 124.334,00 18.07.02 - 23.08.02 Gmina Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4
52. Remont Ośrodka Zdrowia
w Woszczelach
16.918,32 04.07.02 - 04.08.02 Gmina Ełk
ul. A. Krajowej 3
53. Remont zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej 61.841,72 09.08.02 - 31.08.02 Gmina Ełk
ul. A. Krajowej 3
54. Remont przybudówki wraz
z wymianą chodników
w budynku przy
ul. Piłsudskiego 18A
w Ełku
31.804,12 10.08.02 - 28.08.02 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
55. Docieplenie elewacji, części nad wejściem budynku mieszkalnego Nr 60 w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 171.200,00 01.09.02 - 30.04.03 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
56. Remont dachu zespołu budynków garażowo-warsztatowo-magazynowych w siedzibie KPP w Ełku
ul. Chopina 10
10.757,78 20.09.02 - 27.10.02 Komenda Powiatowa Policji w Ełku
ul. Chopina 10
57. Docieplenie wraz
z odnowieniem elewacji ścian osłonowych budynku mieszkalnego przy
ul. Słowackiego 12 w Ełku
246.100,00 04.09.02 - 20.10.02 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
58. Remont trzech Cmentarzy Żołnierzy Armii Radzieckiej
w Białymstoku przy
ul. Wysockiego, Ciołkowskiego,
11-go Listopada
139.828,00 02.09.02 - 10.11.02 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawa
ul. Belwederska 49
59. Adaptacja nowej siedziby
BZ WBK S.A. w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 16
335.313,00 01.10.02 - 15.11.02 Bank Zachodni WBK S.A. Centrala Wrocław
60. Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
w budynku mieszkalnym przy
ul. Wojska Polskiego 44A
w Ełku
33.906,16 01.10.02 - 30.10.02 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
61. Remont dachu budynku koszarowego nr 20/591 na terenie JW 1460 w Orzyszu 154.880,61 03.10.02 - 25.11.02 Jednostka Wojskowa 1460 w Orzyszu
62. Remont sanitariatów
w budynku Powiatowego
Zarządu dróg w Ełku
21.237,45 13.11.02 - 10.12.02 Powiatowy zarząd Dróg w Ełku
ul. Kolonia 1
63. Remont klatek schodowych
w budynkach przy ul. Grodzieńskiej 2 i Wileńskiej 7 w Ełku
44.940,00 27.12.02 - 15.04.03 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
64. Modernizacja tuczarni
w Gospodarstwie Rolnym
w Nowej Wsi Ełckiej
465.129,88 09.01.03 - 30.06.03 Gospodarstwo Rolne Mariusz Gajek Nowa Wieś Ełcka
65. Wykonanie pomieszczeń biurowych w budynku przy
ul. Handlowej 1 w Ełku
231.800,00 14.03.03 - 15.05.03 Masa-Decor Polska w Ełku
ul. Handlowa 1
66. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
z oświetleniem w tuczarni
76.100,00 15.03.03 - 15.04.03 Gospodarstwo Rolne Mariusz Gajek Nowa Wieś Ełcka
67. Remont klatek schodowych
z przybudówkami przy
ul. Mickiewicza 7 w Ełku
64.00,00 20.03.03 - 15.05.03 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
68. Wykonanie remontu w budynku NBP ZAS w Augustowie,
ul. 3-Maja 43
115.489,08 08.04.03 - 08.05.03 NBP Białystok
ul. Piękna 1
69. Remont kuchni Zespołu Szkół Nr 6 w Ełku 64.130,49 09.05.03 - 16.06.03 Zespół Szkół Nr 6 w Ełku
70. Remont pomieszczeń biurowosocjalnych
w Masa-Decor w Ełku
63.000,00 09.05.03 - 25.06.03 Masa-Decor w Ełku
ul. Handlowa 1
71. Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Bajtkowie, Nowej Wsi Ełckiej i Suczkach
36.780,28 12.09.03 - 15.11.03 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
72. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Mrozach 81.965,77 12.09.03 - 15.11.03 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
73. Roboty budowlane, elektryczne i sanitarne przy rozbudowie Domu Pracy Twórczej – "Leśniczówka Nibork" 4.691.448,70 22.09.03 - 25.05.04 Spółdzielnia Pracy POLITYKA
ul. Słupecka 6, Warszawa
74. Remont elewacji i dachu części budynku mieszk. Nr 71A przy ul. Wojska Polskiego w Ełku 9.383,90 20.11.03 - 31.12.03 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
75. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
4 klatkowym przy
ul. Słowackiego 12 w Ełku
67.410,00 04.11.03 - 10.02.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
76. Docieplenie części budynku mieszkalnego Nr 71A przy
ul. Wojska Polskiego w Ełku
72.053,80 04.12.03 - 30.04.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
77. Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 40 w Ełku
32.100,00 03.02.04 - 26.03.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
78. Remont klatek schodowych
i przybudówek w budynku przy ul. Grodzieńskiej 12 w Ełku
15.301,00 05.02.04 - 30.03.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
79. Remont klatki schodowej
i przybudówki w budynku przy ul. Grodzieńskiej 10a w Ełku
18.190,00 05.02.04 - 30.03.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
80. Remont elewacji i ocieplenie kl. schodowej bud. mieszk. Nr 56 przy ul. W. Polskiego w Ełku 198.640,15 10.03.04 - 31.08.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
81. Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
w budynku przy
ul. Mickiewicza 6A w Ełku
52.965,00 10.03.04 - 29.04.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
82. Remont dachu w budynku Stacji Terenowej
w Sajzach k. Ełku
60.834,40 20.04.04 - 30.06.04 Uniwersytet Warszawski
83. Docieplenie stropodachu
oraz remont wraz
z wymianą pokrycia
cz. bud. mieszk. Nr 71 A przy
ul. Wojska Polskiego w Ełku
97.455,33 15.03.04 - 28.05.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
84. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia
w Zespole Szkół Samorządowych
w Starych Juchach
29.762,65 20.10.04 - 10.12.04 Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach
85. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 8 w Ełku 74.900,00 20.11.04 - 31.12.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
86. Roboty budowlane, elektryczne i sanitarne przy rozbudowie istniejącego budynku produkcyjnego zakładu Masa-Decor w Ełku 5.194.814,50 20.04.04 - 28.07.05 Masa-Decor w Ełku
ul. Handlowa 1
87. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. W. Polskiego 34 w Ełku 75.756,00 24.05.04 - 20.07.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
88. Modernizacja osadników wtórnych Nr 1 i 2
w Oczyszczalni Ścieków
w Nowej wsi Ełckiej
1.425.030,76 22.07.04 - 15.11.04 PWiK w Ełku
ul. Suwalska 64
89. Roboty budowlane, sanitarne
i elektryczne na modernizowanej hali produkcyjno-usługowej
w Lesznie
466.650,00 05.08.04 - 30.10.04 Galia Przybyszewski
02-306 Warszawa
ul. Niemcewicza 17
90. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. W. Polskiego 72 w Ełku 109.460,00 18.08.04 - 29.10.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
91. Budowa stołówki, kuchni
i zaplecza kuchenno-socjalnego przy ZSM Nr 1
w Grajewie
424.915,04 01.10.04 - 30.11.04 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie
92. Rozbudowa budynków biurowych KPP w Ełku
ul. Chopina 10
287.162,02 18.10.04 - 31.12.04 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 6-8
93. Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół nr 1 w Ełku 2.808.542,72 10.01.05 - 30.11.05 Starostwo Powiatowe w Ełku
ul. Piłsudskiego 4
94. Remont instalacji elektrycznych w bud. mieszk. przy ul. Kościuszki 10 w Ełku 62.060,00 07.02.05 - 31.03.05 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
95. Remont zabytkowego cmentarza "Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich"
w Pułtusku
375.760,00 01.04.05 - 31.08.05 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawa
ul. Belwederska 49
96. Remont wiatrołapów w budynkach mieszkalnych przy ul. J.Pawła II 3B i Pięknej 29 w Ełku 20.383,50 06.05.05 - 31.08.05 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku
97. Remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych przy ul. J.Pawła II 1 i 1A w Ełku 61.605,25 06.05.05 - 31.08.05 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku
98. Remont kominów w Zespole Szkół Samorządowych
w Stradunach
50.122,66 20.06.05 - 15.08.05 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
99. Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy
ul. Piłsudskiego 14A w Ełku
104.325,00 09.05.05 - 15.07.05 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
100. Rozbudowa Hotelu "WARSZAWA" ul. Zdrojowa 1
w Augustowie
591.700,00 19.09.05 - 30.11.05 KAMBA sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 1 w Augustowie
101. Dokończenie budowy budynku mieszkalno-socjalnego typ A 32 lokalowy w Julianowie
ul. Urbanistów
566.140,36 05.10.05 - 10.12.05 Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
102. Remont budynku w Gdańsku przy ul. Kowalskiej 10
na potrzeby BGK
1.943.696,78 06.12.05 - 10.05.06 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa
al. Jerozolimskie 7
103. Remont instalacji elektrycznej w budynku przepompowni ścieków w Suwałkach 42.700,00 15.12.05 - 28.02.06 PWIK Suwałki
ul. Sikorskiego 14
104. Remont oświetlenia administracyjnego
z zastosowaniem opraw jarzeniowych z czujnikiem podczerwieni
35.310,00 15.03.06 - 15.04.06 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
105. Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 40A w Ełku 67.945,00 16.03.06 - 15.05.06 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
106. Remont klatki schodowej i holu w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 1 w Ełku 93.625,00 15.03.06 - 15.06.06 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
107. Modernizacja lokalu
BOŚ S.A. w Ełku
53.446,27 20.04.06 - 05.05.06 Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa
al. J.Pawła II
108. Remont budynku w Gdańsku przy ul. Kowalskiej 10
na potrzeby BGK
384.769,00 11.05.06 - 30.06.06 Bank Gospodarstw Krajowego Warszawa
al. Jerozolimskie 7
109. Remont Cmentarza Żołnierzy Radzieckich z II wojny światowej w Makowie Mazowieckim 238.500,00 01.06.06 - 31.08.06 Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP Warszawa
ul. Belwederska 49
110. Rozbudowa Gimnazjum
w Nowej Wsi Ełckiej
858.777,95 01.08.06 - 31.07.07 Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3
111. Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej
w Prostkach
1.244.291,77 02.08.06 - 30.11.06 SM Prostki
ul. Krótka 5
112. Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy
ul. Piłsudskiego 14B w Ełku
125.832,00 20.09.06 - 31.11.06 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
113. Remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. A.Krajowej 21 w Ełku przeznaczonej
na Szkołę Artystyczną
847.062,45 20.10.06 - 15.08.07 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4 w Ełku
114. Budowa budynku socjalno-biurowego przy ul. Strefowej 6/8 w Ełku 451.400,00 20.11.06 - 30.04.07 PORTA KMI
ul. Strefowa 6/8 Ełk
115. Instalacja elektryczna w 4 budynkach mieszkalnych – Wioska dziecięca "Children SOS Village" Łotwa 90.280,00 16.11.06 - 30.03.07 Alpinie Bud
ul. Łucka 18/2001
Warszawa
116. Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy
ul. Kościuszki 12 w Ełku
54.249,00 02.01.07 - 30.03.07 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
117. Roboty elektryczne w budynku mieszkalno-usługowym przy
ul. A.Krajowej 21 w Ełku
53.922,85 05.02.07 - 05.03.07 PPHU Henryk Surdykowski
ul. A. Krajowej 47
w Ełku
118. Remont wnętrz zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Ełku przeznaczonej na Szkołę Artystyczną 2.889.645,28 08.06.07 - 15.11.07 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
119. Wykonanie elewacji budynku socjalnobiurowego położonego w kompleksie zabudowy przy ul. Strefowej 6/8 w Ełku 73.200,00 16.08.07 - 16.09.07 PORTA KMI Bolszewo
ul. Szkolna 26
120. Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dorosłych
w Ełku
246.666,10 10.12.07 - 28.12.07 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
121. Przebudowa budynku przy
ul. Piłsudskiego 6 na potrzeby administracyjno-biurowe Urzędu Miasta w Ełku
726.400,384 05.03.08 - 28.06.08 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
122. Remont parteru budynku administracyjnego przy
ul. Piłsudskiego 2 w Ełku
221.708,53 26.06.08 - 18.07.08 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
123. Remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7
w Ełku
355.850,55 16.07.08 - 25.08.08 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
124. Remont małej Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta w Ełku
ul. Piłsudskiego 4
93.048,29 19.09.08 - 30.09.08 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
125. Remont i przebudowa budynku administracyjno-biurowego Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ełku, ul. Kajki 10 1.253.155,05 20.10.08 - 30.06.09 Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych Olsztyn
ul. Partyzantów 24
126. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 w Ełku 529.741,72 06.11.08 - 24.12.08 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
127. Remont i adaptacja budynku pokoszarowego przy
ul. Kościuszki na Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Dorosłych
441.504,86 06.11.08 - 10.12.08 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
128. Remont i adaptacja budynku pokoszarowego przy
ul. Kościuszki na Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Dorosłych
1.205.932,89 21.11.08 - 23.12.08 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
129. Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta
w Ełku
170.903,31 28.11.08 - 29.12.08 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
130. Roboty budowlane
i modernizacja pomieszczeń pracowni endoskopowej
w budynku Szpitala PRO-Medica w Ełku
405.519,00 25.02.09 - 30.04.09 Pro-Medica w Ełku
ul. Baranki 24
131. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 w Ełku 781.738,35 30.04.09 - 10.08.09 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
132. Remont elewacji
z termomodernizacją
części budynku Ełckiego Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47
903.243,41 11.08.09 - 30.11.09 Ełckie Centrum Kultury
ul. W. Polskiego 47
133. Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II (I, II etap) - budowa stałej sceny plenerowej 1.537.116,20 08.09.09 - 28.06.10 Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
134. Remont elewacji wraz
z ociepleniem budynku nr 39 przy ul. Kilińskiego w Ełku
83.600,00 01.04.09 - 10.06.09 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku
135. Roboty remontowo-adaptacyjne
w pomieszczeniach mieszczących się na poziomach "0" i "+1"
w budynku Szpitala Pro-Medica w Ełku
2.192.706,00 18.08.10 – 30.01.11 PBU VESTER Handzelewicz Sp.J. ul. Graniczna 15 99-300 Kutno
136. Przebudowa i rozbudowa przychodni zdrowia przy
ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich
832.713,76 14.09.10 – 31.05.11 Gmina Banie Mazurskie,
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
137. Modernizacje budynku Ełckiego Centrum Kultury 1.466.114,43 03.03.11 – 30.11.11 Ełckie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Ełk
138. Roboty elektryczne przy budowie hipermarketu branży budowlanej CASTORAMA w Ełku 221.400,00 09.08.11 – 10.09.11 ELNET Łukasz Sikora
ul. Kołatają 29/7
71-525 szczecin
139 Przebudowa ul. Wawelskiej w Ełku na odcinku od ul. Mickiewicza w kierunku TP.SA 607.238,27 11.09.13-28.11.13 Gmina Miasto Ełk ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk
140 Budowa miejsc Postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Wileńskiej 177.070,58 04.12.13-15.01.14 Gmina Miasto Ełk ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk
141 Przebudowa dworca kolejowego Ełk Główny 1.563.431,54 18.11.13-08.06.14 AMP Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5G 02-972 Warszawa
142 Budowa chodnika przy ul. Norwida w Ełku 320.305,65 06.08.14-31.10.14 Gmina Miasto Ełk ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk
143 Budowa drogi dojazdowej przy ul. Tuwima w Ełku 203.594,77 17.11.14-15.12.14 Gmina Miasto Ełk ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk
144 Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Kajki w Ełku 164.897,66 31.07.14-30.10.14 Gmina Miasto Ełk ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk
145 Wykonanie izolacji cieplnych dwóch budynków garażowych w kompleksie wojskowym w m. Orzysz JW. 3797 361.374,00 22.04.15-20.10.15 EUROBUD Krzysztof Zajk ul. Słoneczna 51 12-200 Pisz
146 Wykonanie parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Szpitalu ul. Baranki 24 w Ełku 850.298,37 15.03.12-08.06.12 Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24 19-300 Ełk

Członkowie Spółdzielni Skomand